#

Usługi:

Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie Business Services, dostosowane do specyficznych potrzeb Twojej firmy.

Centra Usług Wspólnych

Centra Usług Wspólnych

Outsourcing Procesów Biznesowych

Outsourcing Procesów Biznesowych

Rozwój Oprogramowania

Rozwój Oprogramowania

Konsulting Biznesowy

Konsulting Biznesowy

Świadczenie usług wspólnych dla międzynarodowych korporacji, takich jak księgowość, zasoby ludzkie, IT, czy zarządzanie finansami. SSC koncentrują się na optymalizacji procesów biznesowych i zwiększeniu efektywności operacyjnej.

Obejmuje zlecanie zewnętrznym firmom wykonywania różnorodnych procesów biznesowych, takich jak obsługa klienta, przetwarzanie danych, marketing cyfrowy, czy zarządzanie kadrami. Firmy BPO w Polsce obsługują klientów globalnych, oferując usługi w różnych językach.

Świadczenie zaawansowanych usług informatycznych, w tym tworzenie i utrzymanie oprogramowania, zarządzanie infrastrukturą IT, usługi w chmurze, cyberbezpieczeństwo, oraz doradztwo technologiczne. Polska jest znana z wysoko wykwalifikowanej kadry IT.

Usługi doradcze obejmujące zarządzanie strategiczne, optymalizację procesów, transformację cyfrową, zarządzanie zmianą, oraz wsparcie w zakresie fuzji i przejęć. Konsultanci pomagają firmom w osiąganiu lepszych wyników biznesowych i dostosowywaniu się do zmieniających się warunków rynkowych.

Współpraca z nami:

Dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie Business Services, Twoja firma zyska przewagę konkurencyjną, poprawi efektywność operacyjną oraz osiągnie swoje strategiczne cele.

Kompleksowe rozwiązania:

1. Centra Usług Wspólnych (SSC)

Specjalizujemy się w tworzeniu i zarządzaniu Centrami Usług Wspólnych,
które zapewniają efektywną i zintegrowaną obsługę w takich obszarach jak:

- Księgowość
- Zasoby ludzkie
- IT
- Zarządzanie finansami

Nasze SSC pozwalają na optymalizację procesów biznesowych,
redukcję kosztów i zwiększenie operacyjnej efektywności.

2. Outsourcing Procesów Biznesowych (BPO)

Świadczymy szeroki zakres usług outsourcingowych,
które pozwalają naszym klientom skupić się na kluczowych aspektach ich działalności. Oferujemy:

- Obsługę klienta
- Przetwarzanie danych
- Marketing cyfrowy
- Zarządzanie kadrami

Nasze usługi BPO są realizowane przez doświadczony zespół, co gwarantuje wysoką jakość i skuteczność.

3. Usługi IT i Rozwój Oprogramowania

Zapewniamy pełen wachlarz usług IT, od tworzenia i utrzymania oprogramowania,
przez zarządzanie infrastrukturą IT, po zaawansowane usługi w chmurze i cyberbezpieczeństwo.
Nasza wysoko wykwalifikowana kadra IT jest gotowa sprostać najbardziej wymagającym projektom,
wspierając rozwój technologiczny Twojej firmy.

4. Konsulting Biznesowy i Zarządzanie

Nasze usługi doradcze pomagają firmom
w osiąganiu lepszych wyników biznesowych poprzez:

- Strategiczne zarządzanie
- Optymalizację procesów
- Transformację cyfrową
- Zarządzanie zmianą
- Wsparcie w zakresie fuzji i przejęć

Nasi konsultanci posiadają bogate doświadczenie i wiedzę, które przekładają się na realne korzyści dla Twojej firmy.

Jak prowadzona jest współpraca z nami?

Współpraca z nami to proces składający się z kilku kluczowych etapów, który zapewnia, że wszystkie Twoje potrzeby są w pełni zrozumiane i spełnione. Proces współpracy od początku do końca:

1. Analiza Potrzeb

Pierwszym krokiem jest dokładne zrozumienie potrzeb Twojej firmy. W tym celu:

Spotkanie wstępne: Organizujemy spotkanie, podczas którego omawiamy Twoje cele biznesowe, wyzwania i oczekiwania. Audyt obecnych procesów: Przeprowadzamy audyt istniejących procesów i systemów, aby zidentyfikować obszary do poprawy. Zbieranie danych: Gromadzimy szczegółowe informacje, które pozwolą nam lepiej zrozumieć Twoje specyficzne potrzeby.

2. Opracowanie Propozycji

Na podstawie zebranych informacji tworzymy
spersonalizowaną propozycję współpracy, która obejmuje:

Zakres usług: Precyzyjnie określamy, jakie usługi będą świadczone i w jakim zakresie. Harmonogram: Ustalamy harmonogram działań, uwzględniając kluczowe etapy projektu. Kosztorys: Przedstawiamy szczegółowy kosztorys, abyś mógł dokładnie poznać planowane wydatki.

3. Podpisanie Umowy

Po zaakceptowaniu propozycji, przystępujemy do podpisania umowy, która zawiera:

Szczegółowy opis usług: Jasno określamy, jakie usługi będą świadczone i jakie są nasze zobowiązania. Terminy i warunki: Ustalamy terminy realizacji poszczególnych etapów oraz warunki współpracy. Zasady płatności: Określamy zasady płatności, w tym terminy i metody rozliczeń.

4. Realizacja Projektu

Po podpisaniu umowy rozpoczynamy realizację projektu, który obejmuje:

Planowanie: Tworzymy szczegółowy plan działania, uwzględniający wszystkie etapy projektu. Wdrożenie usług: Przystępujemy do wdrażania usług zgodnie z ustalonym harmonogramem. Monitorowanie postępów: Regularnie monitorujemy postępy, aby zapewnić, że wszystko przebiega zgodnie z planem.

5. Komunikacja i Współpraca

Dbamy o bieżącą komunikację z klientem poprzez:

Regularne spotkania: Organizujemy regularne spotkania i raporty postępu, aby informować Cię o aktualnym stanie realizacji projektu. Bezpośredni kontakt: Masz stały dostęp do naszych specjalistów, którzy są gotowi odpowiedzieć na wszelkie pytania i rozwiązać pojawiające się problemy.

6. Ewaluacja i Optymalizacja

Po zakończeniu wdrażania usług, przeprowadzamy ewaluację, aby:

Ocena wyników: Analizujemy wyniki i porównujemy je z zakładanymi celami. eedback: Zbieramy Twoją opinię, aby dowiedzieć się, jak możemy jeszcze bardziej ulepszyć nasze usługi. Optymalizacja: Wprowadzamy ewentualne poprawki i optymalizacje, aby maksymalizować korzyści dla Twojej firmy.

7. Długoterminowe Wsparcie

Oferujemy długoterminowe wsparcie, które obejmuje:

Serwis i konserwacja: Zapewniamy serwis i konserwację wdrożonych rozwiązań. Aktualizacje i usprawnienia: Regularnie aktualizujemy i usprawniamy usługi, aby dostosować je do zmieniających się potrzeb Twojej firmy. Szkolenia i rozwój: Prowadzimy szkolenia i rozwój dla Twojego zespołu, aby w pełni wykorzystać potencjał naszych usług.

Szybkie działania

Dzięki naszym szybkim i efektywnym działaniom, Twoja firma zyska przewagę konkurencyjną i osiągnie swoje cele w krótszym czasie. Nasze podejście gwarantuje, że każdy etap współpracy przebiega sprawnie i zgodnie z ustalonymi terminami.

Zadowoleni klienci

138

Oprogramowania

274

Podpisanie Umowy

74

Realizacje Projektów

415

Czego potrzebujesz?

Nasze podejście do współpracy jest kompleksowe i zorientowane na potrzeby klienta.
Dzięki starannemu planowaniu, bieżącej komunikacji i długoterminowemu wsparciu,
zapewniamy najwyższą jakość usług, które przyczynią się do sukcesu Twojej firmy.

Wycena

Wystarczy, że napiszesz do nas, a my sie wszystkim zajmiemy